Üyelik

Üyelik başvurusu aşağıdaki Başvuru Belgeleri ile şahsen Türk Pdr Derneği Antalya Şubesi’ne yapılabilir.
  • Üyelik Başvuru Formu
  • Üç fotoğraf
  • Bir nüfus cüzdanı örneği
  • Mezuniyet belgesi
  • Üyelik giriş aidatı 50 TL ve üyelik aidatı 60 TL
  • ( T.C. Ziraat Bankası iban:Tr10001001236644544215001 Hesap Sahibi: Türk Psikolojik Danışma Derneği Antalya Şubesi)

 

Adres: Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi

                                                                                Muratpaşa/ Antalya