Genel Kurullar

İlk Genel Kurul 27.04.2013 tarihinde, Antalya Mimarlar Odasında çağrılı 112 üyeden 34’ünün katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Yapılan seçimler sonrasında;

Salih SAPMAZ, Fulya ALPAN, Nihat SARAÇ, Seçil CANDANGİL, Serdar ERKAN, Nuri KURTULUŞ ve Soner ALTINKAYNAK Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine;

H.İlksen SAPMAZ, Ali Rıza YILMAZ ve Buket BALCI Denetleme Kurulu Asil üyeliklerine seçilmiştir.

İlerleyen zamanlarda Fulya ALPAN ve Seçil CANDANGİL’in Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilme isteği sonucunda Ümit ŞENOĞLU ve Şenol BAYGÜL Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiştir.

İkinci Genel Kurul, 17.01.2015 tarihinde, Dernek Merkezinde çağrılı 174 üyenin 39’unun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Genel Kurula Türk PDR-DER Genel Başkanı Prof.Dr. Filiz BİLGE ve Genel Sekreter Ali ERDOĞAN katılımları ile destek vermiştir.

Yapılan Seçimler sonrasında;

Salih SAPMAZ, Nihat SARAÇ, Ümit ŞENOĞLU, Serdar ERKAN, Nilüfer AYDIN, Hale CERİT ve Özge ÖZTAYLAN Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine;

Mine ERKAN, Ali Rıza YILMAZ ve Kübra ANAR YILMAZ Denetleme Kurulu Asil üyeliklerine seçilmiştir.

İlerleyen zamanlarda Özge ÖZTAYLAN ve Hale CERİT’in Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilme isteği sonucunda Mehmet Çağlar YILMAZ ve Mustafa ÜLKER Yönetim Kurulu üyeliğine getirilmiştir.