Derneğimiz

Antalya’da yaşayan ve psikolojik danışma ve rehberlik alanında çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve mesleki dayanışma sağlayarak, çalışanların, sosyal, bilimsel, mesleki ve kültürel yönden gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla Türk PDR-DER Antalya Şubesi açma çalışmaları sonucunda, Dernek Genel Merkezinin belirlediği en az (100) üye sayısına ulaşılarak; 14.12.2012 tarihinde Şube Açma Talep Yazısı Genel Merkeze ulaştırılmıştır.

Türk PDR-DER Genel Merkezinin 07.01.2013 tarih ve 09 sayılı yazısı ile Antalya Şubesi açılarak faaliyetlerine başlamıştır.